Empowering girls
to become
the geoscientists
of tomorrow

about the project

The ENGIE project aims to turn the interest of girls to study geosciences and geo-engineering, and thus to improve the gender balance in these disciplines. The project is developing an awareness-raising strategy and creating a stakeholder collaboration network for the implementation of a set of outreach actions in more than 20 European countries.

Mission

Raising interest

Raising the interest of young girls to study geosciences and geo-engineering

Gender balance

Improving the gender balance in these disciplines
.

Awareness-raising

Implementing awareness-raising activities in 22 European countries
.

Do you want to stay informed about Engie activities?

News

Co pro mě znamená geologie

Co pro mě znamená geologie

O minerály a horniny jsem se zajímala už jako dítě. Myslím, že k tomuto zájmu mě podnítil můj otec, kterého jsem měla velice ráda a který si se mnou hodně povídal a formoval mou osobnost. Při hře na písku jsem si všimla, že kamínky (byly to křemeny) jsou bílé, modré, růžové a šedé. Chtěla jsem vědět, proč mají různou barvu. Nikdo kolem mě, ani tatínek, nevěděl. Možná tehdy mi řekl: „Když se budeš dobře učit, určitě se to dozvíš a pak mi to řekneš!“ Na zahradě tekl potok a po velké vodě zůstala obnažená jedna stěna koryta. Byla v ní tenká vrstvička bílého jílu. A zas tatínek mi řekl, abych ji i zkusila „vytěžit“, že si z ní můžu vymodelovat třeba mističku a on ji dá vypálit do kamen. Mistička samozřejmě při „vypalování“ praskla – dnes už vím, proč. V potoce jsme také s bratrancem zkoušeli rýžovat zlato. Žádné tam nebylo a není ani dnes. Ale rýžovali jsme!

Geological Walk through the City of Zagreb (Croatia)

Geological Walk through the City of Zagreb (Croatia)

After reading the article about the decorativity of natural building stones from Croatia in the previous number of the ENGIE Magazine, you must be interested in some more information about these beautiful stone types. So, we will take you to Zagreb, Croatia…

Photo credits:

W. J. Evert van de Graaff, EAGE/EFG, 2017.  |  Angus, EAGE / EFG, 2018. |  Johannes Klaver, EAGE / EFG, 2016.  |  Luthje, EAGE / EFG, 2018.